Rugăciune pentru citirea cu folos a Sfintei Scripturi

Dragilor, vă recomand ca înainte de citirea Sfintei Scripturi să spuneți din inimă această rugăciune. Chiar și preotul o spune încet înainte de a citi Sfânta Evanghelie în Sfintele Taine.

Strălucește întru inimile noastre, de oameni Iubitorule Stăpâne, cea a cunoașterii Dumnezeirii Tale neamestecată lumină, și ai minții noastre ochi deschide spre înțelegerea evanghelicilor propovăduiri. Împlântă întru noi și frica fericitelor Tale porunci, ca poftele cele trupești toate călcând, duhovnicească viețuire să petrecem, toate cele spre bună-plăcerea Ta, și cugetând, și făcând. Că Tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea, si in vecii vecilor Amin.