Teme Alege o categorie de mai jos pentru a vedea prezentările pe acea temă

Sfântul Ioan Gură de Aur despre folosul citirii Bibliei

„Luaţi în mâini dumnezeieştile cărţi şi primiţi cu râvnă folosul cuprins în ele. Mare este câştigul ce ni-l dau ele! Mai întâi, prin citirea Scripturilor, ni se îmbogăţeşte limba; apoi sufletul se întraripează şi se înalţă; se luminează cu lumina Soarelui dreptăţii; scapă totodată de vătămarea gândurilor rele şi se bucură de tihnă şi linişte multă.

Ceea ce este hrana trupească pentru menţinerea tăriei noastre trupeşti, aceea este pentru suflet citirea Dumnezeieştilor Scripturi. Este hrană duhovnicească; întăreşte cugetul, face puternic sufletul, îl face mai tare şi mai înţelept şi nu-l lasă să alunece spre patimi ruşinoase; îi dă aripi uşoare şi, ca să spun aşa, îl mută în cer.

Să nu dispreţuiţi, vă rog, un câştig atât de mare! Când suntem acasă, să ne sârguim să citim cu luare aminte Dumnezeieştile Scripturi; iar când suntem aici, în Biserică, să nu ne cheltuim timpul stând la taifas şi vorbind deşertăciuni, ci să ne îndreptăm gândurile noastre pentru cele ce am venit, să fim cu luare aminte la cele ce se citesc, ca să plecăm acasă cu mai mare câştig.

Titlu: „Sfânta Liturghie – vârstele devenirii omului întru Dumnezeu”.

Prezintă: domnul profesor Gheorghe Butuc (doctor în teologie al Universități București)

Perioada cursului: octombrie 2019 – iunie 2020
Format: Prezentări video live pe grupul de facebook Dialoguri de suflet
Cuprins: 25 de cursuri în 5 module, o dată pe săptămână (vezi Cuprins)

Miecuri seară, de la ora 20.00 | Timp: 2h (prezentare și întrebări)
Primul curs: 9 octombrie 2019

Costul total al cursului: 500 lei (cu posibilitatea de a plăti eșalonat)

Înscrieri: Oricine se poate înscrie (indiferent de vârstă sau locație)

Cuprinsul cursului

Vor fi 25 de cursuri a câte 2 ore fiecare împărție în 5 module dealungul a 9 luni de zile, din octombrie 2019 până în iunie 2020.

Înscrie-te și tu!

Contactează-ne la (+4) 0740 004 215 (telefon sau Whatsapp) sau pe email la contact@ortodoxiatinerilor.ro