Atât de mult vrea Dumnezeu să știm adevărul, încât S-a lăsat răstignit pe cruce pentru asta

Dragilor, în această seară mi-am propus să vă vorbesc despre „Dumnezeul Adevărului”. Mai concret, despre adevăr.

V-am mai vorbit… de mai multe ori… Insist cu această temă, pentru că știu cât este de importantă pentru viața noastră. Suntem în postul mare și avem 7 săptămâni înainte pentru a lupta cu patimile noastre și cu ajutorul Domnului, măcar pe una din ele s-o lepădăm de tot până la Înviere.

Dar cum să lupți împotriva patimilor când nu știu adevărul? când nu vrei să trăiești în adevăr?

Dragilor, recunosc că în această seară vreau să vă conving prin cuvintele Scripturii, să spuneți întotdeauna adevărul, oriunde ați fi și orice ați face, căci doar așa veți cunoaște pe Dumnezeu și vă veți vindeca. Vreau în această seară să vă conving că toată minciuna este de la diavol, și Dumnezeu nu doar că susține adevărul și lucrează numai în adevăr, ci El însuși este Adevărul. Vreau să vă conving în această seară să vă doriți să trăiți în adevăr, ca singură cale spre dezpătimire și îndumnezeire, spre fericire și Împărăția Cerurilor.

Adevărul nu este o simplă opțiune, o alegere… Adevărul este pentru ochii noștri ca lumina soarelui. Dacă lumina soarelui lipsește atunci omul nu vede, nu poate lucra… nu se  bucură.

Adevărul nu este relativ, așa cum ne învață societatea. Nu există mai multe adevăruri. Ci unul singur. „Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.” (Ioan 14, 6)

Adevărul este unul singur: Iisus Hristos.

Adevărul despre lume, despre om, despre istorie, despre viața mea, despre tot ce se petrece în univers, este unul singur. Felul în care interpretăm fiecare același eveniment al realității diferă. Și de aici perspective diferite…. și pare-se „adevăruri” diferite.

Dumnezeu cunoaște realitatea direct, total, de la A la Z, de la început la sfârșit, de la facerea lumii până la finalul ei. Nu există înaintea lui Dumnezeu: dubiu, neștiință, lipsa informațiilor… Dumnezeu nu poate fi dus în eroare. El știe tot. De aceea perspectiva 100% corectă asupra lumii în care trăim o are doar El. Dumnezeu nu numai că știe adevărul, Dumnezeu este Adevărul.

Domnul se identifică atât de mult cu această lucrare în adevăr, încât și-a luat El Însuși acest nume al Adevărului.

„Că mila şi adevărul iubeşte Domnul; Dumnezeu har şi slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăţi pe cei ce umblă întru nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduieşte întru Tine. ” (Ps. 83:12-84:1)

Dumnezeul nostru: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, și-au luat fiecare Persoană acest nume al adevărului. Așa se face că Tatăl este numit în Vechiul Testament în Cartea a III-a a lui Ezdra: Dumnezeul Adevărului.

„Aceasta este tăria, împărăţia, puterea şi mărirea tuturor veacurilor! Binecuvântat să fie Dumnezeul adevărului!”  (3 Ezdra 4, 40)

Fiul, Iisus Hristos se numește pe Sine: Calea, Adevărul și Viața (Ioan 14, 6). Iisus Hristos numește pe Duhul Sfânt, a treia Persoană a Sfintei Treimi: Duhul Adevărului.

„Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine.” (Ioan 15, 26)

FIecare Persoană Dumnezeiască este numită de Sfânta Scriptură cu numele adevărului. Asta ca să fie foarte clar că tot ceea ce face Dumnezeu, face numai în Adevăr.

Toată lucrarea lui Dumnezeu în lume este doar prin adevăr.

Fără minciună.

Fără păcăleli.

Fără învârteli. Fără viclenie.

Fără furtișag.

Fără răstălmăciri.

De altfel Părintele Nicolae Steinhardt observa frumos că Iisus Hristos, Domnul nostru a spus mereu adevărul frust, clar, direct, fără ocolișuri și îmbrobodeli:

„Hristos nu se arată idealist în grăirile sale. Lucrurilor le spune pe nume: curvă, curvie… Niciodată nu edulcorează, nu îndulcește și nu recurge la perifraze, la eufemisme. Adevărul în toată asprimea și virulența lui. Ca pe masa de operație, ca la picioarele eșafodului. Nici un văl, nici o iluzie, nici o cocoloșire. Pentru că numai având realitatea crudă în față ne putem cutremura și o putem părăsi, transfigurând-o.” (Pr. Nicolae Steinhardt)

Dumnezeu nu a mințit niciodată pe om. Dumnezeu nu a mințit niciodată pe îngeri. Dumnezeu nu minte, ci toate poruncile și lucrările lui sunt numai în adevăr.

„Iubiţi pe Domnul toţi cuvioşii Lui că adevărul caută Domnul şi răsplăteşte celor ce se mândresc, cu prisosinţă. (Ps. 30:25)”

„Doamne, în cer este mila Ta şi adevărul Tău până la nori. Dreptatea Ta ca munţii lui Dumnezeu, judecăţile Tale adânc mare; oameni şi dobitoace vei izbăvi Doamne.” (Ps. 35:5-6)

De ce insistă Dumnezeu pe acest aspect al adevărului? Pentru că singurul care a introdus minciuna în Creație este diavolul.

Dragilor, ați citit bine. Singurul care a introdus minciuna în Univers, și a înmulțit-o la nesfârșit este diavolul, și apoi oamenii care au căzut pradă acestei minciuni, au început și ei să mintă…

Haideți să vedem cum a intrat minciuna în lume.

 1. Şarpele însă era cel mai şiret dintre toate fiarele de pe pământ, pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Şi a zis şarpele către femeie: „Dumnezeu a zis El, oare, să nu mâncaţi roade din orice pom din rai?”
 2. Iar femeia a zis către şarpe: „Roade din pomii raiului putem să mâncăm;
 3. Numai din rodul pomului celui din mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu: „Să nu mâncaţi din el, nici să vă atingeţi de el, ca să nu muriţi!”
 4. Atunci şarpele a zis către femeie: „Nu, nu veţi muri!
 5. Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul”. (Facerea 3, 1-5)

Minciuna e următoarea:

Dumnezeu poruncise așa:

 1. A dat apoi Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă şi a zis: „Din toţi pomii din rai poţi să mănânci,
 2. Iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit! (Facerea 2, 16-17)

Dumnezeu le permite lui Adam și Evei să mânânce din toți pomii raiului, doar din unul poruncindu-le să nu mănânce. Diavolul vine și spune: Oare a zis Dumnezeu să nu mâncați din orice pom din rai? Adică din toți pomii raiului…

Dumnezeu le spune oamenilor că dacă vor mânca din acel pom vor muri. Diavolul minte și spună că nu vor muri.

 1. Atunci şarpele a zis către femeie: „Nu, nu veţi muri!

Dumnezeu îi interzice lui Adam și Evei să nu mănânce din acel pom pentru a se exersa în ascultare, pentru a rămâne în smerenie, și așa să se îndumnezeiască.

Diavolul minte și zice:

 1. Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul”.

3 minciuni una după alta, 3 distorsionări ale realității, ale adevărului realității… care au dus la o catastrofă: o cădere a oamenilor… o depărtare de Dumnezeu… o cunoaștere a morții în trup.

De aici înainte căderile oamenilor în păcate și neascultare față de Dumnezeu vor curge lanț.

Urmează apoi prima crimă din umanitate, cea a lui Cain….

Dragilor, omul minte cu vorba, cu gândul dar și cu fapta.

Cel ce minte cu vorba, zice ceva și face altceva. Cel ce minte cu gândul, își pune în gând să facă ceva și apoi face altceva. Cel ce minte cu fapta, e cel care deși știe ce e binele, vrea să facă binele, încearcă să facă binele, dar nu reușește și trupul slab / pofta  / ispita îl fac să păcătuiască.

Dragilor, nu poate exista întoarcere la Dumnezeu decât prin iubirea adevărului. Cine nu spune adevărul aproapelui său, și minte, acela se face un duh cu duhul minciunii, adică primește în inima sa duhul diavolesc.

Ia uitați ce zice Solomon:

“Mila şi adevărul să nu te părăsească; leagă-le împrejurul gâtului tău, scrie-le pe tabla inimii tale;” (Pildele lui Solomon 3:3)

„Buzele care spun adevărul vor dăinui totdeauna, iar limba grăitoare de minciună numai pentru o clipă.” (Pildele lui Solomon 12:19)

„Buzele cele grăitoare de minciună sunt urâciune înaintea Domnului, iar cei ce făptuiesc după adevăr sunt plăcerea Lui.” (Pildele lui Solomon 12:22)

Auziți ce zice Domnul prin profetul Zaharia:

„Iată lucrurile pe care le veţi face: Rostiţi adevărul, fiecare către aproapele său!; judecaţi adevăr şi judecată de pace în porţile voastre!;” (Zah. 8:16 )

Primul pas spre vindecarea sufletului nostru este să nu mai mințim. Ci să iubim adevărul… și multă bucurie ne va veni din el. Dar adevărul să-l îngemănați mereu cu iubirea. Adevărul spus fără iubire poate și ucide. Iubirea fără adevăr e patimă și duce la suferință pentru toți oamenii.

Cine spune mereu adevărul aproapelui său, acela va fi sincer și cu sine însuși. Nu vă mințiți pe voi înșivă! Pârâți-vă înaintea Domnului la rugăciune! Spuneți tot răul din voi! Spovediți-vă în fiecare seară Lui, în fiecare moment când simțiți asta! Și din timp în timp și la duhovnic.

Cine numește răul cu numele adevărat, acela înțelege mai bine!

Chiar și când vreți să spuneți doar adevărul, chiar și atunci vă veți trezi că mințiți uneori. De ce? Pentru că păcatele noastre vădesc / dau pe față în noi o înțelegere greșită a lumii. Păcatul din mine este o minciuna pe care eu am acceptat-o. Păcatul pe care-l săvârșesc e o minciună care-mi convine și cred încă că îmi va aduce bucurie… și cred că nu vor fi efecte adverse.

Poruncile Domnului sunt cele care ne introduc în Adevăr.

Dragilor, să vă doriți să trăiți în Adevăr! E așa de dulce adevărul! E așa de frumos! Este așa de luminos! Îl veți găsi pe Hristos în poruncile Lui! Veți găsi adevărul chiar în poruncile Domnului pe care le veți împlini.

„Aproape eşti Tu, Doamne, şi toate poruncile Tale sunt adevărul.” (Ps. 118, 151)

„Începutul cuvintelor Tale este adevărul şi veşnice toate judecăţile dreptăţii Tale.” (Ps. 118, 160)

Pentru aceasta S-a coborât Dumnezeu din cer și S-a făcut om, ca să aducă Adevărul în lume. Adevărul într-o lume plină de minciună, așa cum este și astăzi. De aceea zice Domnul Hristos: „Atât cât sunt în lume, Eu sunt lumina lumii” Adevărul este L U M I N A lumii. Fără adevăr am înnebuni cu toții…

Dragilor, nu vă înșelați să credeți că minciuna poate rezolva ceva. Niciodată nimic. Toate poruncile Domnului sunt numai adevăr. Zice Domnul: Învățați-vă de la Mine că sunt blând și smerit cu inima! Suntem datori să-L urmăm pe Hristos. Să fim ca El. Să facem tot ceea ce a făcut El, și mult mai mult…

Suntem datori să mărturisim adevărul în această lume!

Dacă Domnul nu a mințit, nici noi să nu mințim. Cine nu minte și e mereu sincer, simte cum inima lui se eliberează… se liniștește…

De aceea Domnul spune: „Dacă veţi rămâne în cuvântul Meu, sunteţi cu adevărat ucenici ai Mei; Şi veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va face liberi. (In. 8:31-32 )

Cine împlinește poruncile Evangheliei cunoaște Adevărul, iar adevărul îl eliberează.

Dragilor, dacă de mâine vă hotărâți să nu mai mințiți pe nimeni niciodată, veți vedea că va fi revoluție în inima voastră. Se va întâmpla o mare revoluție în ființa voastră… Adevărata revoluție…. singura revoluție care schimbă ceva în lume.

Chiar dacă vă hotărâți să spuneți adevărul, sau chiar dacă veți continua să mințiți, lumea toată merge către un final în care toate se vor da pe față. Minciuna va dispărea. Toate cele ascunse de noi se vor da la iveală ca minciuni, și adevărul va străluci.

Iată ce frumos vorbește despre adevăr Zorobabel în Cartea a III a lui Ezdra:

 1. Şi a început a grăi şi despre adevăr. O, bărbaţilor! Tari sunt femeile. Mare este pământul şi înalt este cerul şi iute la alergat soarele, căci într-o zi se întoarce şi înconjoară cerul şi iarăşi aleargă la locul său.
 2. Au nu este mare cel ce face acestea? Dar adevărul este şi mai mare şi mai puternic decât toate.
 3. Tot pământul cheamă adevărul, şi cerul pe el îl binecuvântează, şi toate lucrurile se clatină şi se cutremură, şi nimic la el nu este strâmb.
 4. Nedrept este vinul, nedrept este regele, nedrepte sunt femeile, nedrepţi sunt toţi fiii oamenilor şi nedrepte sunt toate lucrurile lor, cele ce sunt ca acestea, şi nu este în ele adevăr, şi, din pricina nedreptăţii lor, toţi pier.
 5. Iar adevărul rămâne şi este tare în veac şi trăieşte şi domneşte în veacul veacului. (3 Ezdra 4, 34-38)

Adevărul rămâne şi este tare în veac şi trăieşte şi domneşte în veacul veacului !!!

Auziți ce spune Scriptura?!

Adevărul pentru om e vindecare. Adevărul pentru om este scut. Adevărul pentru om e cale spre sfințire. E cale spre îndumnezire.

Cum vreți să trăiți cu Dumnezeu, dacă voi mințiți în continuare?

Cum vreți să aveți părtășie / comuniune / familiaritate cu Dumnezeul Adevărului, dacă voi încă considerați că minciuna e bună?

Nu vă înșelați! Cine nu leapădă toată minciuna din el, nu va vedea lumina dumnezeirii…

“Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău; cuvântul Tău este adevărul.” (Ioan 17:17)

„Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi, ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr.” (Ioan 17:19)

„Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii” (Efeseni 6,14)

„Pentru aceea, lepădând minciuna, grăiţi adevărul fiecare cu aproapele său, căci unul altuia suntem mădulare.” (Efeseni 4,25)

Biserica lui Hristos în care suntem este STÂLP și TEMELIE a Adevărului:

„Ca să ştii, dacă zăbovesc, cum trebuie să petreci în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlp şi temelie a adevărului.” (1 Timotei 3:15)

Pe cruce s-a săvârșit cea mai mare MINCIUNĂ din istoria umanității. Pe cruce s-a întâmplat cea mai mare eroare din Univers pe care a săvârșit-o omul.  Binele a fost judecat și condamnat ca fiind RĂU. Judecătorul a fost judecat de oameni și a fost găsit vinovat. Creatorul a fost judecat de creatura Sa și condamnat la moarte. Viața a fost omorâtă.

Dar Dumnezeu a acceptat această eroare, aceste mari minciuni… Pentru ca să ne arate adevărul, Dumnezeu suferă și moarte pentru asta. Atât de mult vrea Dumnezeu să știm adevărul! Încât se lasă răstignit pe Cruce, batjocorit, scuipat, omorât…

Și care este Adevărul!? Adevărul este că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât pe Unicul Său Fiu l-a dat pentru noi, ca noi să avem viață veșnică!

Dragilor, nu știu cum să vă spun… și în ce fel să v-o mai spun: Intrați în adevăr! Lepădați toate ale minciunii! Toate! Căci oricând mințiți, pe diavolul îl primiți în voi și acel duh care vin în voi va lucra minciuna mai departe și mai viclean. Și din minciună în minciună… vei ajunge să minți și să te minți din ce în ce mai mult.

Cercetați Scripturile! Fiți atenți mereu la acest aspect al adevărului și veți vedea cât de mare este!

Veți vedea cum trupul și sufletului trebuie să se smerească atunci când spune adevărul. Cum trebuie să se pocăiască, să-și ceară iertare… O viață în adevăr atrage după sine toate virtuțile. Dar în timp… cu nevoință, răbdare…

„Fiii mei, să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta şi cu adevărul.” (1 In. 3:18)

Cam atât pentru această seară. Ar mai fi de zis multe… dar e timpul scurt, și nu vreau să vă mai țin.

Închei cu cuvintele Sfântului Prooroc David:

„Dreptatea Ta n-am ascuns-o în inima mea, adevărul Tău şi mântuirea Ta am spus. N-am ascuns mila Ta şi adevărul Tău în adunare mare. Iar Tu, Doamne, să nu depărtezi îndurările Tale de la mine, mila Ta şi adevărul Tău pururea să mă sprijinească.” (Ps. 39, 13-15)

(Claudiu Balan)