Cuprinsul cursului de introducere în Taina Sfintei Liturghii

Înscrie-te și tu!

Contactează-ne la (+4) 0740 004 215 (telefon sau Whatsapp) sau pe email la contact@ortodoxiatinerilor.ro

Titlu: „Sfânta Liturghie – vârstele devenirii omului întru Dumnezeu”. (vezi prezentarea generală a cursului)
Prezintă: domnul profesor Gheorghe Butuc (doctor în teologie al Universități București)
Perioada cursului: octombrie 2019 – iunie 2020

Modulul.I
TIPOLOGII BIBLICE ALE SFINTE LIURGHII

Cursul 1 

 • Terminologie & Motto: Celebrarea Vieții ca Dar = Liturghia = Mulțumire pentru darul Vieții;
 • Facerea lumii – începutul Liturghiei: Fiul mulțumește Tatălui zidind lumea; Adam și Eva liturghisesc în Rai la Pomul Vieții; căderea omului şi dorul după Noul Adam şi Noua Evă;

Cursul 2

 • Cain și Abel – uciderea vieții sau începutul Liturghiei sângeroase; Abel chipul lui Hristos jertfit; Cain și începutul genealogiei păcatului în lume.
 • Noe – salvarea vieții prin prezervare: corabia / Templu-Biserică – spațiu sacru al Liturghiei (viața se recâștigă, se reînvață, se păstrează în Biserica lui Hristos); Liturghia ca enclavă calitativă a prezervării vieții (a Înveșnicirii);
 • Avram și Isaac – Legământul desăvâșirii vieții prin iubirea până la moarte / jertfa totală: Chipul Fiului dat spre moarte pentru înnoirea vieții în dragoste totală.
Cursul 3
 • Patriarhii: Liturghia Vieţii coborâtă în mormânt şi mormântul dătător de Viaţă.
 • Iacob: Omul care biruie pe Dumnezeu, Cel ce se lasă biruit;
 • Iosif: Chipul lui Hristos care nu se lasă biruit de păcat;
 • Moise: Omul care ţine locul lui Dumnezeu pe pământ.
 • Mielul Pascal – simbolul vizibil al jertfei lui Hristos; Numele codificat al lui Mesia; Sângele Mielului – purificarea lumii;
 • Mana din pustie – nevoia hranei cerești; Simbolul Euharistiei; Trupul și Sângele lui Hristos – noua Mană a Bisericii;

 Cursul 4

 • Profeții – Proscomidia Liturghiei Vieții;
 • Isaia – Evanghelistul liturghisitor; Miheia și Casa pâinii; Iezechia și Slava Domnului; Daniil și Fiul Omului; Maleahi – Ultimul Cuvânt și Tăcerea lui Dumnezeu.
 • Liturghia profetică și Profetismul continuu al Liturghiei.

Cursul 5

 • Naşterea lui Hristos: Înnoirea lumii printr-o nouă Liturghiei; Pântecul coacerii bobului euharistic; punctul culminant al Liturghiei divino-umane;
 • Liturghia – Taina Nașterii: lui Dumnezeu în lume și a omului în Dumnezeu;
 • Betleem/Casa Pâinii: Hristos se face Hrană în Casa Pâinii; Pâinea Vieții se coace în Pântecul Fecioarei – Biserica; Liturghia – Hrana cea spre ființare veșnică.

Cursul 6

 • Cina cea de Taină, Răstignirea și Învierea – Temelia Liturghiei Bisericii; Unirea totală cu Hristos în Cuvânt, în gest, în carne și sânge. Iubirea mai tare ca moartea;
 • Iisus: Noul Templu, Noul Miel, Noul Preot, Noul Rege (mort și înviat). Lucrările lui Hristos sunt acte care arată că puterea iubirii este mai mare decât iubirea de putere.

Modulul.II
TEME PATRISTICE ALE SFINTEI LITURGHII

Cursul 7

 • Prima Liturghie nesângeroasă: Iisus spre Emaus; inima aprinsă de Cuvânt; Ascunderea tainică a lui Hristos în noi prin Pâinea Frântă;
 • Apocalipsa: Liturghia fără de sfârşit.
 • Liturghia cosmică: Toate făpturile îndeplindu-și legea firii săvârșesc o liturghie cosmică neîntreruptă. Omul care revine în firesc devine ființă liturghisitoare;

Cursul 8

 • Hristos si Maica Domnului: Modele neclintite ale Liturghiei Vietii – Liturghia Iubirii in continua desfasurare
 • Liturghia- o singură Împărăţie cu un singur Împărat mort şi Înviat: tema apostolică şi patristică a propovăduirii; Tema principală a Liturghiei Bisericii;

Cursul 9

 • Sfânta Liturghie (Sf. Euharistie) centrul cultului în Ortodoxie: Dezvoltarea cultului în jurul Sfintei Liturghii;
 • Liturghia – Trupul comun al Tainelor Bisericii: plineşte şi desăvârșește toate lucrările sfințitoare ale Bisericii; Legătura Sfinelor Taine cu dumnezeiasca Liturghie; Toate ierurgiile, Postul, pomenirile, faptele bune, etc se împlinesc în Liturghie.

Cursul 10

 • Liturghia cu / fără împărtășire: O singură liturghie în zi, la un singur altar, cu o singură împărtășire – nici mai mult nici mai puțin.
 • Liturghia ca nuntă: Unirea mistică a sufletului cu Hristos; Unirea cu Hristos în Cuvânt şi în carnea şi sângele nostru;

Cursul 11

 • Liturghia – Teologia aplicată / în manifestare; Teologia – Liturghia (Vieții) bine identificată și numită
 • Structura Teologică a liturghiei – Cuvântul invocat, Cuvântul comunicat și Cuvântul cuminecat
 • A fi stare / condiție liturghisitoare.

Cursul 12

 • Prezentul continuu al Liturghiei: în Liturghie toți suntem contemporani cu toți; Văzut şi Nevăzut în Liturghie; Coborârea la iad pe fundalul Liturghiei;
 • Eu – Tu și Noi-ul Liturghiei: nevoia refacerii  / trăirii comunitare; Refacerea ipostatică și comunitară prin Liturghie = A trăi toți ca UNUL, ca un singur Adam;

Modulul.III
MICĂ ISTORIE TEOLOGICĂ A SFINTEI LITURGHII

Cursul 13

 • Scurtă istorie teologică a Sfintei Liturghii (partea I)
 • De la Cina cea de Taină la Sfânta Liturghie:
 • Liturghia Apostolică
 • Liturghia începuturilor (secolele II-III)
 • Începutul Liturghiei Bizantine (secolul IV)

Cursul 14

 • Scurta istorie teologică a Sfintei Liturghii (partea a doua), secolele V-
 • Principalele tipologii ale anaforalelor euharistice;
 • Faza imperiala a Liturghiei bizantine;
 • Fixarea celor 3 (4) modele ale Liturghiei Bisericii;

Cursul 15

 • Scurta istorie teologică a Sfintei Liturghii (partea a lll- a)
 • Parcursul teologic al Comentariilor la Sfânta Liturghie, sec. V-XV;

Cursul 16

 • Scurtă istorie teologică a Sfintei Liturghii (partea a IV-a):
 • Parcursul teologic al Comentariilor la Sfânta Liturghie (sec. X-XV);
 • Tripla standardizare / codificare a Liturghiei în sfârșitul mileniului doi, sec. XVI-XX.

Modulul.IV
LITURGHIA CONTEMPORANĂ ÎNTRE CRIZĂ, RITUALISM ȘI NORMALIZARE – MODELUL ROMÂNESC

Cursul 17

 • Posibile cauze: Lipsa teologiei liturgice; împrumuturile liturgice, comunismul nivelator;
 • Clericalizare, ritualism, formalism și formalizare

Cursul 18

 • Populism, particularism sau privatizarea liturghiilor;
 • Liturghia pomelnicocentrică sau prin delegație: Locul și rolul pomenirii în liturghie.

Cursul 19

 • Multiplicarea / banalizarea liturghiilor;
 • Show-ul liturgic sau liturghia de tip market;
 • Scufundarea în tăcere a rugăciunilor Liturghiei: un dureros divorţ – o revenire necesară;
 • Cum depășm impasurile: unde am ratat acolo şi refacem în Duh.

Modulul.V
SCURTĂ INTRODUCERE TEOLOGICĂ ÎN TAINA SFINTEI LITURGHII

Cursul 20

 • Libertatea – condiție esențială de participare la Sfânta Liturghie: De ce venim? Cum venim? Când venim și ce facem în Sfânta Liturghie;
 • Când începe și când se termină Liturghia;
 • Valoarea actelor, cuvintelor și gesturilor liturgice: „Cuvintele Liturghiei sunt cuvintele prin care Dumnezeu a zidit lumea” (Pr. Sofronie de la Essex).

Cursul 21

 • Liturghia Cuvântului: plămâdirea scripturistică a omului; naşterea omului celui nou prin Cuvânt;
 • Binecuvântarea Împărăției: Vorbeşte Adevăratul Împărat; circuitul neîntrerupt al iubirii divino-umane; sustragerea dureroasă de lume şi alegerea adevăratului Împărat cu preţul vieţii;
 • Psalmii împărăției: migraţia obedniţei în Liturghie; nepotrivirea dintre un ritual de împărtăşire monastică (obedniţa) cu Liturghia în plină desfăşurare;
 • Citirile biblice și predica: patru citiri biblice cu patru predici în Liturghia originilor; atenţie la trunchierea pericopelor apostolice şi biblice; nevoia acută de predică ca experienţă născătoare în duh şi renunţarea la cuvântarea religioasă publică.

Cursul 22

 • Liturghia stăruitoare: Ecteniile întreite şi ”cererile nesfârşite” – cum scăpăm de plictis; cădirile preotului şi valoarea lor simbolică;
 •  Heruvicul și pomenirile sau tăcerile mistice: tăierea gândurilor; ieşirea de sub stăpânirea lumii şi intrarea în stăpânirea lui Dumnezeu: „Ca sub stăpânirea Ta …”[…] „Ca pe împăratul tuturor voim să-L primim …”
 • Ușile, ușile … sau atenționarea calitativă a liturghie; cei cu gând viclean să iasă ca Iuda; conectarea la temeiurile teologice ale Liturghiei: Crezul.

Cursul 23

 • Liturghia mistică / euharistică; Contemplarea liturgică; Esențializarea teologică a rugăciunilor; Mai puțin glas mai multă concentrare / tensiune spirituală;
 • Anaforaua sau directa participare la Cina cea de Taină;
 • Axionul – Maica Domnului: modelul viu al Liturghiei.

Cursul 24

 • Tatăl nostru – Liturghia pe scurt / concentrată a creștinilor; orice cuvânt al omului devine de prisos.
 • Împărtășirea preoților și a credincioșilor – punctul central și condiția esențială a Liturghiei.

Cursurile 25-27

 • Scopul teologic al Liturghiei;
 • Pocăinţa – calea gustării din dulceaţa Liturghiei;
 • Martiriul – cea mai deplina forma a Liturghiei; Liturghia vie prin excelență.
 • Compatibilitatea dintre Post și Liturghie;
 • Structura teologică a Liturghiei;
 • Văzut și nevăzut în Liturghie;
 • Ierarhia cerească și pământească în Liturghie: Ierarhie vs. Ierarhizare;
 • Etapele vieții – etapele creșterii în înțelesurile Liturghiei;
 • Timpul vieții – timul mulțumirii – timpul liturghiei;
 • Viața ca o liturghie continuă.

. . .
Sunt teme generale de introducere/familiarizare cu Taina Sfintei Liturghii. (Re)documentarea pe marginea lor va putea lărgi, sau chiar modifica această structură.

Autor: Gheorghe Butuc