Cuprinsul cursului de introducere în Taina Sfintei Liturghii

Titlu: „Sfânta Liturghie – vârstele devenirii omului întru Dumnezeu”. (vezi prezentarea generală a cursului)
Prezintă: domnul profesor Gheorghe Butuc (doctor în teologie al Universități București)
Perioada cursului: octombrie 2019 – iunie 2020

Modulul.I
TIPOLOGII BIBLICE ALE SFINTE LIURGHII

Cursul 1 

 • Terminologie & Motto: Celebrarea Vieții ca Dar = Liturghia = Mulțumire pentru darul Vieții;
 • Facerea lumii – începutul Liturghiei: Fiul mulțumește Tatălui zidind lumea; Adam și Eva liturghisesc în Rai la Pomul Vieții; căderea omului şi dorul după Noul Adam şi Noua Evă;

Cursul 2

 • Cain și Abel – uciderea vieții sau începutul Liturghiei sângeroase; Abel chipul lui Hristos jertfit; Cain și începutul genealogiei păcatului în lume.
 • Noe – salvarea vieții prin prezervare: corabia / Templu-Biserică – spațiu sacru al Liturghiei (viața se recâștigă, se reînvață, se păstrează în Biserica lui Hristos); Liturghia ca enclavă calitativă a prezervării vieții (a Înveșnicirii);
 • Avram și Isaac – Legământul desăvâșirii vieții prin iubirea până la moarte / jertfa totală: Chipul Fiului dat spre moarte pentru înnoirea vieții în dragoste totală.
Cursul 3
 • Patriarhii: Liturghia Vieţii coborâtă în mormânt şi mormântul dătător de Viaţă.
 • Iacob: Omul care biruie pe Dumnezeu, Cel ce se lasă biruit;
 • Iosif: Chipul lui Hristos care nu se lasă biruit de păcat;
 • Moise: Omul care ţine locul lui Dumnezeu pe pământ.
 • Mielul Pascal – simbolul vizibil al jertfei lui Hristos; Numele codificat al lui Mesia; Sângele Mielului – purificarea lumii;
 • Mana din pustie – nevoia hranei cerești; Simbolul Euharistiei; Trupul și Sângele lui Hristos – noua Mană a Bisericii;

 Cursul 4

 • Profeții – Proscomidia Liturghiei Vieții;
 • Isaia – Evanghelistul liturghisitor; Miheia și Casa pâinii; Iezechia și Slava Domnului; Daniil și Fiul Omului; Maleahi – Ultimul Cuvânt și Tăcerea lui Dumnezeu.
 • Liturghia profetică și Profetismul continuu al Liturghiei.

Cursul 5

 • Naşterea lui Hristos: Înnoirea lumii printr-o nouă Liturghiei; Pântecul coacerii bobului euharistic; punctul culminant al Liturghiei divino-umane;
 • Liturghia – Taina Nașterii: lui Dumnezeu în lume și a omului în Dumnezeu;
 • Betleem/Casa Pâinii: Hristos se face Hrană în Casa Pâinii; Pâinea Vieții se coace în Pântecul Fecioarei – Biserica; Liturghia – Hrana cea spre ființare veșnică.
 • Cina cea de Taină, Răstignirea și Învierea – Temelia Liturghiei Bisericii; Unirea totală cu Hristos în Cuvânt, în gest, în carne și sânge. Iubirea mai tare ca moartea;
 • Iisus: Noul Templu, Noul Miel, Noul Preot, Noul Rege (mort și înviat). Lucrările lui Hristos sunt acte care arată că puterea iubirii este mai mare decât iubirea de putere.
 • Prima Liturghie nesângeroasă: Iisus spre Emaus; inima aprinsă de Cuvânt; Ascunderea tainică a lui Hristos în noi prin Pâinea Frântă;
 • Apocalipsa: Liturghia fără de sfârşit.

 

Modulul.II
TEME PATRISTICE ALE SFINTEI LITURGHII

Cursul 6 

 • Liturghia cosmică: Toate făpturile îndeplindu-și legea firii săvârșesc o liturghie cosmică neîntreruptă. Omul care revine în firesc devine ființă liturghisitoare;
 • Hristos și Maica Domnului – Adam cel Nou și Noua Evă centrul și reperele liturghiei depline a Vieții;
 • Liturghia- o singură Împărăţie cu un singur Împărat mort şi Înviat: tema apostolică şi patristică a propovăduirii; Tema principală a Liturghiei;

Cursul 7

 • Sfânta Liturghie (Sf. Euharistie) centrul cultului în Ortodoxie: Dezvoltarea cultului în jurul Sfintei Liturghii;
 • Liturghia – Trupul comun al Tainelor Bisericii: plineşte şi desăvârșește toate lucrările sfințitoare ale Bisericii; Legătura Sfinelor Taine cu dumneyeiasca Liturghie; Toate ierurgiile, Postul, pomenirile, faptele bune, etc se împlinesc în Liturghie.

Cursul 8 

 • Liturghia ca nuntă: Unirea mistică a sufletului cu Hristos; Unirea cu Hristos în Cuvânt şi în carnea şi sângele nostru;
 • Liturghia cu / fără împărtășire: O singură liturghie în zi, la un singur altar, cu o singură împărtășire – nici mai mult nici mai puțin.

Cursul 9

 • Liturghia – Teologia aplicată / experimentată: Toată Teologia își are izvoarele în Liturghie: Canonul Biblic, Canonul Dogmatic și Canonul Cultic, care şi dau (ne)limitele  / conţinutul Liturghiei;
 • Structura Teologică a Liturghiei: Cuvântul invocat, Cuvântul comunicat, Cuvântul cuminecat;
 • A fi condiție / stare liturghisitoare

Cursul 10

 • Prezentul continuu al Liturghiei: în Liturghie toți suntem contemporani cu toți; Văzut şi Nevăzut în Liturghie; Coborârea la iad pe fundalul Liturghiei;
 • Eu – Tu și Noi-ul Liturghiei: nevoia refacerii  / trăirii comunitare; Refacerea ipostatică și comunitară prin Liturghie = A trăi toți ca UNUL, ca un singur Adam;
 • Liturghia – o singură familie a omului cu Dumnezeu.

 

Modulul.III
MICĂ ISTORIE TEOLOGICĂ A SFINTEI LITURGHII

Cursul 11

 • De la Cina cea de Taină la dumnezeiasca Liturghie: Liturghia apostolică (Faptele Apostolilor); Liturghia secolelor II-IV;
 • Liturghia primului mileniu creștin (secolele V – X): între formare şi formalizare.

Cursul 12

 • Oficializarea / standardizarea liturghiilor în cel de-al doilea mileniu creștin: cele trei Liturghii ale Ortodoxiei; apariţia liturghiilor particulare;
 • Înmulțirea liturghiilor și scăderea împărtășirilor: Dosarul controversei euharistice; Despărţirea sfintelor Taine de Trupul Liturghiei.

Cursul 13

 • Nevoia acută de cateheză a liturghiei contemporane: cum ieşim din criză; de unde ne luăm sursele;
 • Înțelegerea spațiului și timpului în Liturghie: dinamism, tăcere, contemplare în Liturghie.

 

Modulul.IV
LITURGHIA CONTEMPORANĂ ÎNTRE CRIZĂ, RITUALISM ȘI NORMALIZARE – MODELUL ROMÂNESC

Cursul 14

 • Posibile cauze: Lipsa teologiei liturgice; împrumuturile liturgice, comunismul nivelator;
 • Clericalizare, ritualism, formalism și formalizare

Cursul 15

 • Populism, particularism sau privatizarea liturghiilor;
 • Liturghia pomelnicocentrică sau prin delegație: Locul și rolul pomenirii în liturghie.

Cursul 16

 • Multiplicarea / banalizarea liturghiilor;
 • Show-ul liturgic sau liturghia de tip market;
 • Scufundarea în tăcere a rugăciunilor Liturghiei: un dureros divorţ – o revenire necesară;
 • Cum depășm impasurile: unde am ratat acolo şi refacem în Duh.

 

Modulul.V
SCURTĂ INTRODUCERE TEOLOGICĂ ÎN TAINA SFINTEI LITURGHII

Cursul 17

 • Libertatea – condiție esențială de participare la Sfânta Liturghie: De ce venim? Cum venim? Când venim și ce facem în Sfânta Liturghie;
 • Când începe și când se termină Liturghia;
 • Valoarea actelor, cuvintelor și gesturilor liturgice: „Cuvintele Liturghiei sunt cuvintele prin care Dumnezeu a zidit lumea” (Pr. Sofronie de la Essex).

Cursul 18

 • Liturghia Cuvântului: plămâdirea scripturistică a omului; naşterea omului celui nou prin Cuvânt;
 • Binecuvântarea Împărăției: Vorbeşte Adevăratul Împărat; circuitul neîntrerupt al iubirii divino-umane; sustragerea dureroasă de lume şi alegerea adevăratului Împărat cu preţul vieţii;
 • Psalmii împărăției: migraţia obedniţei în Liturghie; nepotrivirea dintre un ritual de împărtăşire monastică (obedniţa) cu Liturghia în plină desfăşurare;
 • Citirile biblice și predica: patru citiri biblice cu patru predici în Liturghia originilor; atenţie la trunchierea pericopelor apostolice şi biblice; nevoia acută de predică ca experienţă născătoare în duh şi renunţarea la cuvântarea religioasă publică.

Cursul 19 

 • Liturghia stăruitoare: Ecteniile întreite şi ”cererile nesfârşite” – cum scăpăm de plictis; cădirile preotului şi valoarea lor simbolică;
 •  Heruvicul și pomenirile sau tăcerile mistice: tăierea gândurilor; ieşirea de sub stăpânirea lumii şi intrarea în stăpânirea lui Dumnezeu: „Ca sub stăpânirea Ta …”[…] „Ca pe împăratul tuturor voim să-L primim …”
 • Ușile, ușile … sau atenționarea calitativă a liturghie; cei cu gând viclean să iasă ca Iuda; conectarea la temeiurile teologice ale Liturghiei: Crezul.

Cursul 20

 • Liturghia mistică / euharistică; Contemplarea liturgică; Esențializarea teologică a rugăciunilor; Mai puțin glas mai multă concentrare / tensiune spirituală;
 • Anaforaua sau directa participare la Cina cea de Taină;
 • Axionul – Maica Domnului: modelul viu al Liturghiei.

Cursul 21

 • Tatăl nostru – Liturghia pe scurt / concentrată a creștinilor; orice cuvânt al omului devine de prisos.
 • Împărtășirea preoților și a credincioșilor – punctul central și condiția esențială a Liturghiei.

Cursurile 22-25

 • Scopul teologic al Liturghiei;
 • Pocăinţa – calea gustării din dulceaţa Liturghiei;
 • Martiriul – cea mai deplina forma a Liturghiei; Liturghia vie prin excelență.
 • Compatibilitatea dintre Post și Liturghie;
 • Structura teologică a Liturghiei;
 • Văzut și nevăzut în Liturghie;
 • Ierarhia cerească și pământească în Liturghie: Ierarhie vs. Ierarhizare;
 • Etapele vieții – etapele creșterii în înțelesurile Liturghiei;
 • Timpul vieții – timul mulțumirii – timpul liturghiei;
 • Viața ca o liturghie continuă.

. . .
Sunt teme generale de introducere/familiarizare cu Taina Sfintei Liturghii. (Re)documentarea pe marginea lor va putea lărgi, sau chiar modifica această structură.

Autor: Gheorghe Butuc

Înscrie-te și tu!

Contactează-ne la (+4) 0740 004 215 (telefon sau Whatsapp) sau pe email la contact@ortodoxiatinerilor.ro