Creatorul se naște la Betleem. Vechiul Testament – călăuză spre Iisus Hristos

Vă propun să facem o călătorie prin Sfânta Scriptură și să-L descoperim pe Iisus Hristos de la începutul cărții Facerii și până la începutul Evangheliei după Matei.