Programul serilor biblice în perioada Săptămânii Patimilor și Învierii Domnului

Duminică, 21 aprilie 2019, ora 16.00
  •  Sfânta și Marea zi de Luni.  Iosif cel frumos și de smochinul cel roditor.
Luni, 22 aprilie 2019, ora 14.00
  • Sfânta și Marea zi de Marți. Cele zece fecioare din Evanghelie.
Marți, 23 aprilie 2019, ora 14.00
  • Sfânta și Marea zi de Miercuri. Femeia cea păcătoasă care a uns cu mir pe Domnul și vânzarea lui Iuda.
Miercuri, 24 aprilie 2019, ora 14.00
  • Sfânta și Marea zi de Joi. Sfânta spălare a picioarelor, Cina cea de taină, rugă­ciunea cea mai presus de fire şi vânzarea Domnului.
Joi, 25 aprilie 2019, ora 14.00
  • Sfânta și Marea zi de Vineri. Patimile Domnului, vinerea răstignirii.
Vineri, 26 aprilie 2019, ora 14.00
  • Sfânta și Marea zi de Sâmbătă. Ziua odihnei Domnului în mormânt.
Sâmbătă, 27 aprilie 2019, ora 14.00
  • Învierea Domnului. Sărbătoarea sărbătorilor. 

Înregistrări audio ultimele prezentări

Biblia Introducere

Sfântul Ioan Gură de Aur despre folosul citirii Bibliei

„Luaţi în mâini dumnezeieştile cărţi şi primiţi cu râvnă folosul cuprins în ele. Mare este câştigul ce ni-l dau ele! Mai întâi, prin citirea Scripturilor, ni se îmbogăţeşte limba; apoi sufletul se întraripează şi se înalţă; se luminează cu lumina Soarelui dreptăţii; scapă totodată de vătămarea gândurilor rele şi se bucură de tihnă şi linişte multă.

Ceea ce este hrana trupească pentru menţinerea tăriei noastre trupeşti, aceea este pentru suflet citirea Dumnezeieştilor Scripturi. Este hrană duhovnicească; întăreşte cugetul, face puternic sufletul, îl face mai tare şi mai înţelept şi nu-l lasă să alunece spre patimi ruşinoase; îi dă aripi uşoare şi, ca să spun aşa, îl mută în cer.

Să nu dispreţuiţi, vă rog, un câştig atât de mare! Când suntem acasă, să ne sârguim să citim cu luare aminte Dumnezeieştile Scripturi; iar când suntem aici, în Biserică, să nu ne cheltuim timpul stând la taifas şi vorbind deşertăciuni, ci să ne îndreptăm gândurile noastre pentru cele ce am venit, să fim cu luare aminte la cele ce se citesc, ca să plecăm acasă cu mai mare câştig.

Evanghelia după Matei

Iisus Hristos este Mesia

Cartea lui Iov

Sensul vieții și al suferinței

Sfânta Împărtășanie

Trupul și Sângele Domnului

Maica Domnului

„Un dumnezeu la feminin”

Săptămâna Patimilor

Din Lunea cea mare până în Sâmbata Tăcerii

Nașterea Domnului

Ziua cea mai mare a umanității

Duhul Sfânt

Domnul de Viață făcătorul

Pasaje celebre din Biblie Află istoria credinței tale